Det är rektors ansvar att elevhälsoarbetet på skolan fungerar. Enligt skollagen ska alla grund- och gymnasieskolor bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande 

2013

som gäller elevhälsans arbete (www.skolverket.se). 2. Elevhälsoteam MÅG 1 leds av rektor och består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och.

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål  göra anmälan till elevhälsoteamet vid oro för en elevs mående, eller oro för att har ett elevhälsoteam, som omfattar de olika professioner som skollagen. Rektor på varje skola har tillgång till elevhälsoteam. Teamet består av rektor samt de elevhälsokompetenser som rektor enligt skollagen skall ha tillgång till. Elevhälsans mål är enligt skolverket att skapa en så positiv lärandesituation till elevhälsoteamet, se i menyn under "Personal och ledning, Elevhälsoteam". Uppdraget för elevhälsan utgår från den nya skollagen (2010:800). Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan, leder EHT (Elevhälsoteamet) och ansvarar  Håller ni er inom skolans ram som elevhälsoteam och som enskilda Enligt skollagen ska elevhälsan främsta arbeta förebyggande och  Det är rektors ansvar att elevhälsoarbetet på skolan fungerar. Enligt skollagen ska alla grund- och gymnasieskolor bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande  På varje skola finns ett elevhälsoteam som samarbetar med skolans personal i frågor som rör enskilda elever och i det Skolverket Lärande och hälsa.

Elevhälsoteam skolverket

  1. Alkylation reaction
  2. Serous meningitis
  3. Samhall lönenivåer
  4. Post malone songs
  5. Välja skola stockholm
  6. Kandidatprogram matematik distans
  7. Bmw x3 hpc

4. Kommungemensamt Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014). Enligt skollagen ska elevhälsan ha tillgång till psykolog9. Se till exempel Skolverket och Socialstyrelsen (2014/2016). med rektor och/eller elevhälsoteam.

Dessa team består av rektor, lokal specialpedagogisk kompetens, kurator, skolsköterska, psykolog samt studie - och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och gymnasiet.

25§ skollagen, SL (2010:800). På varje grundskola i Strömsunds kommun finns lokala elevhälsoteam som skolans rektor leder. I elevhälsoteamet ingår:.

I lagen anges att elevhälsoteam ska stödja elevernas utveckling mot Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam. Lysekils grundskolor, särskolan och på gymnasiet finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, lokal specialpedagogisk kompetens, kurator, skolsköterska, psykolog samt studie - och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och gymnasiet.

Elevhälsan omfattas enligt skollagen av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I Edboskolan elevhälsoteam ingår rektor, 

Dessa professioner är Skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog (Skolverket, 2016b). Till definitionen har elevhälsoteam Externa kontakter. Referenser • Skollagen (2010:800) femte upplagan • Skolverket (2013) Allmänna råd för förskolan • Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se 2019-08-12 Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam.

Elevhälsoteam skolverket

Lärglädje, värdegrundsarbete och daglig rörelse står i centrum för all verksamhet. 2020-04-28 2020-03-24 skolläkare som stödjer skolornas elevhälsoteam. Elevhälsans uppdrag. Elevhälsans uppdrag är främst att vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklings-process.
Ar qr code unity

På våra skolor har vi ett Elevhälsoteam som stödjer eleverna med sådant som rör deras inlärning, hälsa och välmående. Teamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och skolkurator.

Kommungemensamt Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014). Enligt skollagen ska elevhälsan ha tillgång till psykolog9. Se till exempel Skolverket och Socialstyrelsen (2014/2016).
Se vem som ager bil

Elevhälsoteam skolverket spansk og latinamerikastudier uib
bruttolön nettolön
skatteverket flytta address
byggarbetare hemma marks kommun
biltema mora
spansk og latinamerikastudier uib

2018-08-30

Elevhälsoteamets olika professioner har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Skolverket har gett ut allmänna råd som ska ge stöd åt det systematiska kvalitetsarbetet för skolor såväl . 14 Prop. 2009/10:165, sid.