Instämmer helt 9 20% 50% Instämmer i stort sett 14 30% Instämmer till viss del 13 28% Instämmer inte alls 5 11% Saknar uppfattning 4 9% 2 Jag vet vart jag ska vända mig om min närståendes hjälpbehov förändras Instämmer helt 25 54% Instämmer i stort sett 7 15% Instämmer till viss del 9 20% Instämmer inte alls 3 7% Saknar

8580

När du besvarar en fråga i Winningtemp möts du av fyra smileygubbar. Dessa gubbarna står för följande: Röd: Instämmer inte alls Orange: Instämmer delvis Ljusgrön: Instämmer till stor del

instämmer, från instämmer helt till instämmer inte alls. Kommunerna ombads också att motivera sina svar. Enkäten innehöll även frågor om framgångsfaktorer och utvecklingsområden. 267 av landets 290 kommuner deltog i enkätstudien , vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent.

Instämmer helt instämmer inte alls

  1. La mano de botero
  2. Vad står euron i
  3. Pro choice protest
  4. Economic employer
  5. Arvskifte fastighet blankett
  6. Lita popke
  7. Ps inkasso & kredit as

Tack för att du besöker vår webbsida! Vi skulle sätta stort värde på om du kunde svara på en snabb fråga om vår sida. Svaren är helt anonyma, vi kan inte spåra vem som svarat och de används enbart för statistisk analys. Hur går det till?

Gradera följande påstående på en skala från 1-5 där Instämmer inte alls har värde 1 och.

Instämmer helt " motsvarar en 5 : a och " instämmer inte alls " en 1 : a . Procent . 1 2 3 4 5 Vet ej 8 9 24 30 29 0 6.c I din personalgrupp går det för de flesta bra att 

Jag har bra kontakt med min huvudman  Instämmer helt. 47,1% (16 of 34). Vet ej. 0% (0 of 34).

Instämmer inte alls 12 (48,0%) Instämmer något 6 (24,0%) Instämmer 2 (8,0%) Instämmer bra 4 (16,0%) Instämmer helt 1 (4,0%) Summa 26 (104,0%) 17. Undervisningen utgjorde ett stöd för att förstå materialet: Undervisningen utgjorde ett stöd för att förstå materialet: Antal svar Vet ej 0 (0,0%) Instämmer inte alls 1 (4,0%)

60. 80. 100.

Instämmer helt instämmer inte alls

Nämnden får tillräcklig  sekretessbelagd information? Instämmer inte alls.
Grindtorpsskolan norsborg

Instämmer inte alls Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer helt 7 Kommentarer Question Title * 3. Vid inflyttningen till Jul i Nöjesparken var Varberg Events bemötande mycket positivt. Instämmer inte alls 1 2 3 Instämmer inte alls 1 2 3 2020-3-24 · Instämmer inte alls--Instämmer helt.

Instämmer till stor del 26%. Instämmer helt 58%.
Grindtorpsskolan norsborg

Instämmer helt instämmer inte alls fernand braudel civilization and capitalism
tbs solna öppet hus
i rätt element engelska
personcentrerad vård sjuksköterska
när har man stor bokstav i tyskan
brevet exempel
veterinär kanin nacka

2009-3-24 · Ange hur väl du instämmer med följande påståenden: Kursens lärandemål Instämmer helt. Instämmer Osäker/ vet ej. Instämmer inte. Instämmer inte alls. Ej relevant. Kursens har hjälpt mig att . förstå . grundläggande teorier och begrepp relaterade till produktion och konsumtion av text och bild.

Instämmer helt. 2020-04-08. Delmoment 1 FSKF  5. Din kontaktperson på kundtjänst svarar snabbt och effektivt på dina frågor. Instämmer helt. Instämmer.