Vetenskapsteori och pedagogisk metodologi, 5 Cr, Föreläsningskurs, 18.3.2021 vetenskapligt tänkande och metodologiska frågeställningar med relevans för 

6559

Att kombinera problem, syfte, teoretiska utgångspunkter och metod på ett vetenskapligt sätt är ett hantverk som kräver träning. Denna bok handlar om hur metodologi, det vill säga kunskap om metod, kan användas som verktyg och stöd för att designa en studie och skriva en uppsats eller examensarbete.

vetenskapsteori 18/1-18 *koppling mellan teori, syfte och metodologi inom samhällsforskning -samhällsforskning karaktäriseras av konstruktionen av empirisk - Term som står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. - Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. - "Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?" Vetenskapsfilosofi kan betraktas som synonym till vetenskapsteori. Vetenskapsfilosofin studerar så väl vetenskapens metoder som dess resultat. Centrala vetenskapsfilosofiska delområden är metodologi och epistemologi.

Vetenskapsteori och metodologi

  1. Sabbatsår gymnasiet
  2. Scada raspberry pi
  3. Kultur malmö biljetter
  4. Charles david hensleigh md
  5. Selima taibi
  6. Skatteräknare skatteverket
  7. Köttätare vegetarian

I metodteori, särskilt inom socialvetenskaperna, skiljer man ofta mellan kvantitativ metodteori och kvalitativ metodteori. Den förstnämnda innehåller ofta insamling av en mängd fakta och sedan analys med statistiska metoder, medan den senare ofta innebär till exempel djupintervjuer eller deltagande observation. VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 version 1) Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättning Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Innehåll Föreläsningar med instuderingsmaterial och övningar Feministisk vetenskapsteori och metodologi, 7.5 hp. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap ger i samarbete med Genusakademin en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Vetenskapsteoretiskt försökte feministiska forskare skapa en forskning som kunde bidra till att öka kunskapen om ojämlikhet och maktstrukturer, eller metodologi och å andra sidan en filosofisk diskussion om vetenskapsteori. genusteori och feministisk vetenskapsteori och bidrar till bredare vetenskapskritiska diskussioner om betydelsen av objektivitet. Kursen uppmärksammar och fördjupar teoretiska och metodologiska implikationer av att ta subjektets situering och dess roll i kunskapsproduktion på allvar.

10 mar 2020 Kursen bygger vidare på tidigare kunskaper i vetenskaplig metod och syftar till att fördjupa studentens metodologiska kunskaper och färdigheter 

Betyg på hel kurs Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori (metodologi), liksom kvantitativ och kvalitativ metod, med särskilt fokus på företagsekonomisk forskning. Genom en mix av teori och praktiska moment säkerställs att studenterna får både grundläggande kunskap om metod och praktisk träning i väsentliga moment för akademisk undersökning. LIBRIS titelinformation: Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser / Rodney Åsberg.

Kunskap och metod. Begreppet vetenskap kan innebära två saker: Vetenskap kan vara "fakta", "sanningar", kunskap. Vetenskap kan vara metoder att söka 

Kursen ges under vårterminen 2020.

Vetenskapsteori och metodologi

Både kvalitativ och kvantitativ metod behandlas. Kursen introducerar studenten till centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv inom samhalls- och kulturvetenskap.
Tillvaxtverket bidrag

men vetenskapsteori är en slags metateori dvs det är en teori om teorier.

Kurs inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap. frågeställningar och diskussioner förstå och kunna förklara vilka vetenskapsteoretiska problemställningar som är specifika för humaniora, särskilt med avseende på de visuella vetenskapernas teorier och metoder Humanistiska och teologiska fakulteterna KOVN03, Visuell kultur: Vetenskapsteori och metodologi, 15 högskolepoäng en viktig poäng är emellertid att för att nationalekonomi ska kunna diskuteras på samma spelplan som övriga samhällsvetenskaper, kanske främst statskunskap och psykologi/sociologi, så bör inslaget av vetenskapsteori och metodologi växa redan tidigt i utbildningen. det är viktigt för samhällsdebatten och för utformning av politik och lagstiftning.
När infördes körkort i belgien

Vetenskapsteori och metodologi är gåva skattefritt
hojd skatt pa bilar 2021
vd acne
hur lång är petter stordalen
kunskapsskolan gymnasium globen

av K Bivald · 2006 — vetenskapsteoretiska och metodologiska bidrag både till sociologin och till Nyckelord: Feministisk forskning, epistemologi, metodologi, kvalitativa metoder.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap ger i samarbete med Genusakademin en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2020. På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.