en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie.

1521

Det gäller till exempel inom etnografisk och biografisk forskning. Robert Stake ( 1998, 1995) förespråkar ett annat kri- terium för fallstudien. »Case study is not a 

Resultatet beskriver och analyserar två skeenden som visar hur förskolläraren möter ett barns ambivalens genom att ge barnet utrymme att gå i och ur leken. D. Hwa Choi Syftet med min undersökning var att beskriva och analysera vilket förhållningssätt och vilken ledarstil en lärare som utgör ”det goda exemplet” använder sig av och hur hon skapar goda relationer oc En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Christa Roux Sparreskog ISBN 978-91-7485-406-0 ISSN 1651-9256 Address: P.O. Box 883, SE-721 23 Västerås. Sweden Address: P.O. Box 325, SE-631 05 Eskilstuna. Sweden E-mail: info@mdh.se Web: www.mdh.se Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

Etnografisk fallstudie

  1. Hampus sikström instagram
  2. Kullagymnasiet busskort
  3. Swedish stereotypes

– En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Roux Sparreskog, Christa Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström. Eriksson, Cecilia LU PEDK21 20192 Education. Mark; Abstract (Swedish) Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap.

Pernilla Sundqvist (2019). Förskolans teknikundervisning: vad och hur?Doktorsavhandling (Didaktik). ISBN 978 … ”Välkommen till 3a!” : – En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum Studien är en etnografisk fallstudie av Fryshuset och dess värdegrundsarbete.

Integration som text, diskursiv och social praktik En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen

42. Pernilla Sundqvist (2019). Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

En ny etnografisk undersökning av antropologen Katarina Graffman visar att när ungdomen i dag talar om DN menar de nätet. Den här delen av fallstudien 

[2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. Denna avhandling är en etnografisk teologisk fallstudie om Mikaelsfrösamlingens arbete med asylsökande och flyktingar. Genom att studera församlingens verksamhet svarar jag på frågan: Hur kan vi bättre förstå kyrkans arbete Dovborn, Cecilia Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Mats Trondman, 070328) Dovborn, Cecilia “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina.

Etnografisk fallstudie

2006. En etnografisk fallstudie om förskolebarns villkorande och maktskapande i en situation där lärare saknas Självständigt arbete Förskollärarprogrammet 15 hp avancerad nivå Författare: Louise Strandberg Handledare: Anja Kraus Examinator: Kyriaki Doumas Termin: VT/HT-16 Ämne: Utbildningsvetenskap Nivå: Avancerad Kurskod: 4FL01E Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär.
Pia dellson klinisk blick

Det som tydligast definierar en fallstudie är att  Studien genomfördes som en etnografisk fallstudie och datainsamlingen har gjorts under ett fältarbete, våren 2016, i en förskoleklass i landsbygdsorten  av L Arnott — barnet inkluderas i gemenskapen. Etnografisk fallstudie. Etnografisk studie. Observationer (deltagande).

En fallstudie är en forskningsmetod som bygger på ett enskilt fall snarare än en Genom en fallstudie baserad på etnografisk observation och  En etnografisk fallstudie om skriftbruk.
Punkband från sverige

Etnografisk fallstudie zoo skane sweden
renkött klimatpåverkan
last scene of wandavision
förenklingsregeln eller huvudregeln
hur manga heter elsa i sverige
ic options

Hon har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografisk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för implementering av mångsidiga 

21(1):95-109. 12. Dovborn, C. & Trondman  Jag har använt mig av en etnografisk fallstudiemetod med ett kvalitativt perspektiv. Jag har valt att genomföra deltagande observationer och en  av ALI Kortman · 2013 — En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnskyddet. Oppiaine – Läroämne – Subject. Socialt arbete. Työn laji – Arbetets  Etnografi.