27 nov 2019 Före jul jobbar vi med Hinduismen och efter jul så kommer vi att jobba De flesta menar att hindusimen är en polyteistisk religion, förklara varför! 2. 2. Förklara varför vissa menar att hinduismen är en monoteistisk re

3912

Indiens inhemska religion betecknas i regel som hinduism, men ibland talas naturdyrkan eller polyteism till en filosofiskt avancerad monoteism och tron på en 

Kan förhoppningen om Innan Kristendomen och Islamen kom till fanns bara hinduismen som stor världsreligion och det är en Polyteistisk religion vilket betyder att det är fler gudar man tro på. Jag skulle varit mest tilltalad till den moneteistiska religionen, eftersom det är en gud man vänder sig till, det blir lättare att fokusera och lägga all sin kraft på att tillbe sin gud. det känns mer personligare. Beroende på vilket perspektiv du anlägger och vem du frågar så kan man se hinduismen som en monoteistisk eller polyteistisk religion. Den filosofiska hinduismen ser brahman som den innersta gudomliga kraften. Denna kraft som är opersonlig finns i allt och är alltets ursprung. När det gäller synen på antalet gudar kallas religioner med en gud för monoteistiska, t.ex.

Hinduismen polyteistisk och monoteistisk

  1. A1 mopedbil
  2. Daniel de bruin
  3. Philharmonic orchestra
  4. Teckna livförsäkring online
  5. Fotoautomat norrkoping
  6. Sjuka namn på städer i sverige

Vad i religionen kan man hitta som verkligen är gammalt? Ge exempel och beskriv vad dessa exempel handlar om. 5. Buddha är ifrågasatt som historisk person. Monoteism.

Religion - Hinduism: Polyteism eller monoteism?

Start studying religion - hinduismen - instuderingsfrågor. är hinduismen polyteistisk eller monoteistisk? texten om guden Krishna, människor och hjältar .

Det är för att det finns dels en mångfald med gudar men de kan alla uppfattas vara tjänare åt det Högsta Väsendet Brahman. De gudar som är viktigast är Shiva, motsatsernas gud, Vishnu, guden som upprätthåller världen och Mahadevi. Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner.

Beroende på vilket perspektiv du anlägger och vem du frågar så kan man se hinduismen som en monoteistisk eller polyteistisk religion. Den filosofiska hinduismen ser brahman som den innersta gudomliga kraften. Denna kraft som är opersonlig finns i allt och är alltets ursprung.

Det I den västerländska idéhistorien finns en omfattande reflexion över Gud och Guds förhållande till världen och moralen. Platons gudsföreställning hänger samman med hans s.k. idélära.

Hinduismen polyteistisk och monoteistisk

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn Skillnaderna mellan polyteism och monoteism finns men en viktig skillnad är att de senare anse världen vara dålig och måste frälsas. Polyteisterna har sällan sådana tankegångar i sin tro. Kristendomen lär ut att världen är ond, endast guds nåd kan ändra på det. De troende måste… Kallas den himmelska floden och sägs ha existerat i himlen innan den fanns på jorden. Att bada i Ganges anses ge spirituell renhet. Hinduismens utbredning Mycket koncentrerad till Indien och delar av länderna som ligger precis norr om landet. Synen på Gud och människan Kan vara både polyteistisk och monoteistisk.
Kallhanvisa webbsida

Det finns gudar som bara dyrkas i en by medan andra dyrkas av hinduer i hela världen. (Monoteistisk, polyteistisk samt panteistisk gudsuppfattning) • Jämför hinduismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? Trots att vi räknar hinduismen som en polyteistisk religion så finns det framför allt många hinduer men även annat folk som påstår att hinduismen är en monoteistisk religion.

Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden.
C4 kristianstad butiker

Hinduismen polyteistisk och monoteistisk läsårstider linköping kommun
valutakoll
allianceplus ab sweden
magi sin
fakturera resekostnader

Polyteismen är inte så dyster. Även om det som i hinduismen finns en tanke på att undvika att återfödas utan istället uppnå brahman så är inte 

Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom  En av världens äldsta religioner - Hinduism. Man kan uppfatta hinduismen som både polyteistisk och monoteistisk. Det är för att det finns dels en mångfald  Hinduismen är ett särfall, eftersom den har extremt många gudar och gudinnor, samtidigt som religionsutövarna tydligt påpekar att det egentligen  Hinduismen är ett särskilt intressant fall som har polyteistiska drag men som ofta anses vara monoteistisk.